St?edokola?ky budou mt p?leitost poznat techniku zblzka

Ji pot?et se ?VUT v Praze p?ipojilo k akci Girls Day, kter se uskute?n 27. dubna. B?hem dne se studentkm st?ednch kol p?edstavuj technick univerzity, firmy a vzkumn centra. Girls Day je interaktivn den otev?ench dve? pro dvky, kter maj jedine?nou anci seznmit se s irokou paletou studijnch obor? a profes.

V letonm roce se dvkm p?edstav Fakulta biomedicnskho inenrstv, Fakulta stavebn a Fakulta architektury. Studentky uvid, v jakch prostorch vysokokolci studuj, na jakch projektech pracuj a sami budou mt monost si vyzkouet prci v n?kter laborato?i nebo ateliru. Informace k jednotlivm exkurzm a registra?n formul? je na dostupn nastrnkch akce.