Vydejte se s nmi v nad?asovm vyprv?n poznvat tajemstv ?asu.

Petr Kulhnek je ?esk teoretick fyzik a populariztor astrofyziky a astronomie.

Vystudoval v roce 1983 obor matematick fyzika na Matematicko-fyzikln fakult? Univerzity Karlovy. Kandidtem v?d se stal v roce 1987 pot, co dokon?il prci na tma Urychlova?e plazmatu a i nadle se v?noval model?m a simulacm plazmatu. Docentem se stal v roce 1996 a profesorem aplikovan fyziky v roce 2005.

Petr Kulhnek p?edn na FEL ?VUT, FJFI ?VUT a P?F UP. Je ?lenem Rady Centra teoretick astrofyziky AV ?R, autorem mnoha skript, u?ebnch text? a odbornch publikac. Od roku 1999 vedl sedm expedic za pozorovnm plazmatu ve slune?n korn? a v hornch vrstvch atmosfry planety Zem?. Je ?lenem Mezinrodn astronomick unie.

Petr Kulhnek dlouhodob? popularizuje fyziku, astrofyziku a astronomii. Je zakladatelem sdruen Aldebaran Group for Astrophysics a koordinuje mylenkovou npl? serveru Aldebaran.cz. Ji od dob svch studi spolupracuje se tefnikovou hv?zdrnou v Praze.

V roce 2010 mu ?esk astronomick spole?nost ud?lila cenu Littera Astronomica za vznamn p?sp?vek k popularizaci astronomie v ?esku.

Kdo se nemohl p?ednky z?astnit, m?e shldnout alepo? jej zznam na

https://youtu.be/lpmkAs6kXc8