Setkn se dv?ma hosty a p?ednkou.

Vladimr Matoln je spolumajitel a CEO, Leancat s.r.o. firmy, kter za?ala vvojem "thlho katalyztoru" (lean catalyst) pro PEM palivov ?lnky, a p?es pot?ebu tyto ?lnky kvalitn? testovat a m??it jsme se dostali tak ke stavb? a prodeji vlastnch sofistikovanch testovacch stanic. Leancat vznikl dky blzk spoluprci Katedry fyziky povrch? a plazmatu na MFF UK Praha a technologick skupiny Jablotron. Leancat p?etv? teoretick poznatky z oblasti vodkovch technologi do smysluplnch produkt?.

Firma ije vodkem - sna se vst?ebvat ve zajmav z oboru a posouv palivov ?lnky a jejich aplikace vp?ed.

Prof. RNDr. Vladimr Matoln DrSc m?l v b?eznu 2021 p?ednku na ?VUT v rmci fyziklnch ?tvrtk? na FEL:
Vodk - palivo pro udritelnou energetiku

https://youtu.be/spVuaexIO5k

Za dva m?sce m tato p?ednka ji 20.000 shldnut na YouTube a pro ?ely naeho byznys klubu ji lze dob?e doporu?it jako povinnou p?pravu.

Max Wandler studoval fyziku na UK, PhD si ud?lal na Universitt Hamburg.

Max je nezvisl konzultant na poli energetiky a jej efektivity. Za?nal v ABB, pohyboval se kolem solrnch park? a 4 roky pomhal financovat energetick projekty v Energy teamu ?esk spo?itelny.

Posledn dobou se pokybuje kolem skupiny EFG a jejch projekt? vroby bioplynu z biologickho odpadu (prol jdlo, nevyhovujc are suenek, rdlo pro zv?ata).
EFG v Rapotn? spustila jako prvn v ?R konverzi bioplynu na standardn zemn plyn, kter je mon p?ipojit do plynovodn st?. Tm vznikne ekologicky nezvadn zemn plyn.

Tento zemn plyn je potom teoreticky mon p?evst plynovodn st nap?klad k ?erpac stanici a transformovat na Vodk, otzka zn, jestli tak vznik zelen vodk, modr vodk, nebo ed vodk..