Setkání se dvěma hosty a přednáškou.

Vladimír Matolín je spolumajitel a CEO, Leancat s.r.o. firmy, která začala vývojem "štíhlého katalyzátoru" (lean catalyst) pro PEM palivové články, a přes potřebu tyto články kvalitně testovat a měřit jsme se dostali také ke stavbě a prodeji vlastních sofistikovaných testovacích stanic. Leancat vznikl díky blízké spolupráci Katedry fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK Praha a technologické skupiny Jablotron. Leancat přetváří teoretické poznatky z oblasti vodíkových technologií do smysluplných produktů.

Firma žije vodíkem - snaží se vstřebávat vše zajímavé z oboru a posouvá palivové články a jejich aplikace vpřed.

Prof. RNDr. Vladimír Matolín DrSc měl v březnu 2021 přednášku na ČVUT v rámci fyzikálních čtvrtků na FEL:
Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku

https://youtu.be/spVuaexIO5k

Za dva měsíce má tato přednáška již 20.000 shlédnutí na YouTube a pro účely našeho byznys klubu ji lze dobře doporučit jako povinnou přípravu.

Max Wandler studoval fyziku na UK, PhD si udělal na Universität Hamburg.

Max je nezávislý konzultant na poli energetiky a její efektivity. Začínal v ABB, pohyboval se kolem solárních parků a 4 roky pomáhal financovat energetické projekty v Energy teamu České spořitelny.

Poslední dobou se pokybuje kolem skupiny EFG a jejích projektů výroby bioplynu z biologického odpadu (prošlé jídlo, nevyhovující šarže sušenek, žrádlo pro zvířata).
EFG v Rapotíně spustila jako první v ČR konverzi bioplynu na standardní zemní plyn, který je možné připojit do plynovodní sítě. Tím vznikne ekologicky nezávadný zemní plyn.

Tento zemní plyn je potom teoreticky možné převést plynovodní sítí například k čerpací stanici a transformovat na Vodík, otázka zní, jestli tak vzniká zelený vodík, modrý vodík, nebo šedý vodík..