Zahradn slavnost

Dne 13. ?ervna se studenti a zam?stnanci ?VUT mohou t?it na letn koncert Akademickho orchestru ?VUT pod vedenm dirigenta Jana rmka p?mo v prost?ed Valdtejnsk zahrady. Akce se kon pod ztitou p?edsedy Sentu Parlamentu ?esk republiky Milana t?cha.