Zveme vs na setkn spojen s grilovnm.

Kampus Dejvice (www.kampusdejvice.cz) v Technick ulici p?ipravil pro tm?? cel lto program, na kter jsou vichni srde?n? zvn. S programem a v?bec celou historii iniciativy Kampus Dejvice vs v krtkosti b?hem podv??era seznm hlavn koordinto?i.

Tak budete moci navtvit vstavu, kterou Fakulta elektrotechnick venku p?ed budovou p?ipravila v rmci oslav svho vro?.

T?it se m?ete op?t na dobroty z grilu, pivo, vno a zkusky.

Prosm registrujte se nejpozd?ji do 21. 6., abychom zajistili dostate?n mnostv jdla a pit.