V ?ervnu se budou v Technick ulici konat p?ednky a koncerty

Dovolujeme si Vs pozvat na prvn akci ze srie Pop Up Technick. Tyto akce p?em?n ulici Technick na msto, kde se mohou b?hem p?ednek a koncert? potkvat jak studenti a zam?stnanci kampusu,tak obyvatel z jeho okol. Pro Pop Up Technick bude zhotoven mobili?, kter bude mon vyuvat po celou dobu letnch m?sc?.

Ve ?tvrtek 3.6 se v zlivu ?VUT v ulici Technick uskute?n srie p?ednek na tmata spojen s ekologi. Ve?er se pak m?ete t?it na koncert od mlad prask kapely PurpleFox Town.


Ob?erstven b?hem akce zajist dejvick Klubovna.