M?e se jednat o dva navazujc semin?e nebo dva samostatn.

Na prvnm semin?i se podrobn?ji podvme na to, co je stres, jak se projevuje na mentln, emo?n a t?lesn rovni a co m?e p?inet v krtkodobm i dlouhodobm horizontu. Seznmte se s konceptem komfortn zny a psychick odolnosti - resilience. Dozvte se, co ve m vliv na mru stresov zt?e a co vm m?e pomoci tuto zt? omezit. Zmapujete si, jak na vs stres p?sob, co vm pom?e stresu se lpe brnit a zbavovat se ho. Zamyslte se, jak osebe lpe pe?ovat, abyste se vyhnuli dlouhodobmu negativnmu vlivu stresu. Prakticky si vyzkoute cvi?en na uvol?ovn aktulnho stresu.


Ve druhm semin?i se budeme v?novat tomu, co pot?ebujete, abyste byli v ivot? vce spokojeni. Seznmte se s teori dobr pohody, kter vymezuje p?t oblast, kter jsou zsadn pro na spokojenost. Zmapujete si svoji spokojenost v t?chto oblastech azamyslte se, co vm pom?e tuto spokojenost zlepit. Podvme se tak na subjektivn vnmn vlastn spokojenosti a to pro? se n?kdy ctme patn?, i kdy ktomu nemme d?vod. Dostanete praktick cvi?en na zvldn nep?jemnch pocit?. A dozvte se, e na to, abychom mohli bt spokojeni ob?as pot?ebujeme ukzat svoji zranitelnost a pustit v?ci z na kontroly.