Slavnostn galave?e?e

Galave?er s vznamnmi absolventy a zstupci pr?myslu prob?hne dne 27. dubna v Respiriu budovy ?VUT - CIIRC. Sou?st ve?era bude premira filmu 310 let lv sly reisrky Veroniky Kastlov s animacemi Pavla Koutskho, hosty ?ek exkurze vybranch pracovi? ?VUT v jeho nejmodern?j budov?. Slavnostnm ve?erem bude provzet Daniel Stach. Akce je p?stupn pouze pozvanm host?m.