Setkn s gen.Pavlem na tma "Vzvy za?tku 21. stolet pro ?R"

Anotace p?ednky:
1. Sou?asn vvoj ve sv?t? a jeho vliv na ?R
2. Armda ?R jej vvoj, vzbroj a pohled spojenc?
3. Sou?asn politick situace v?R a vchodiska zn.
4. Otzky, diskuze


Generl Pavel byl charismatick velitel, za kterho by dodnes vojci dali ruku do ohn?. Vnmav ?lov?k, vojk s kac?skmi nzory, p?ipraven argumenta?n? oponovat i nejve postavenm politik?m. Zkuen diplomat a bojovnk.
Jeho jmno nikdy nefigurovalo v jakmkoli armdnm ?i ve?ejnm skandlu. Jedinou v?c, kterou mu kritici vytkaj, je, e p?ed rokem 1989 jako elitn vsadk?-aspirant musel vstoupit do KS?.
Netaj se svoj aspirac na prezidenta ?esk republiky ve volbch vroce 2023, o to zajmav?j bude jeho p?ednka a nsledujc diskuze.
Pokud situace dovol, pozveme pana generla na ?VUT, abychom se s nm mohli setkat osobn?. Nicmn? p?edpokldme, e situace nebude dostate?n? p?zniv a e p?ednka a nsledn diskuse bude muset probhat online.