V ter 14. prosince prob?hne setkn Valn hromady ?len? spolku Alumni ?VUT.

Mme p?ipravenu prezentaci, kterou bychom vm cht?li promtnout. Pan rektor by se s vmi rd pod?lil o sp?chy ?VUT v rmci boje s Coronavirem. Tak ns samoz?ejm? zajmaj vae nzory a p?ipomnky.

Program:

17:00 prezentace

17:30 volba p?edsednictva

18:00 dotazy, odpov?di, diskuse, ob?ertven

19:00 p?esun do Betlmsk kaple an Vno?n koncert