Zveme vs do laborato? Fakulty biomedicnskho inenrstv

Laborato? robotick rehabilitace: prvn tuzemsk univerzita s takto komplexn? vybavenou rehabilita?n laborato? disponuje za?zenmi srovnatelnmi s nejlpe vybavenmi specializovanmi pracoviti rehabilita?n p?e v ?esk republice.

Laborato? anatomickch model? s plastinovanmi t?ly: vybavena plastinovanmi lidskmi t?ly a autentickmi lidskmi orgny, co poskytuje vrazn? lep monosti pro vuku anatomie.

Laborato? simula?nch a praktickch metod pro ochranu obyvatelstva virtuln vuka bezpe?nostnch obor? a 3D model: uniktn software, kter zatm neprovozuje dn jin profesn ani vzd?lvac instituce ve st?edn Evrop?. Lze simulovat jakoukoliv mimo?dnou udlost a p?ipravit se tak na i na ?een situac, kter nejsou tak ?ast, ale mohou mt katastrofln nsledky. Software je dopln?n o uniktn fyzick 3D model krajiny o velikosti 6,5 a 4 m, na kterm lze simulovat celou ?adu mimo?dnch udlost a analyzovat jejich dopady v prost?ed.

U?ebna s fakultn sanitkou a high-tech simultorem kojence: pln? vybaven sanitka slouc pro vuku student? studijnho programu Zdravotnick zchran?stv