Valn hromada spolku

Program setkn:

Zjemci o ?ast na Vno?nm koncertu v Respiriu se prosm hlaste do 6.12. na e-mailu lucie.stepanova@cvut.cz.

Na programu bude ?esk me Vno?n od Jana Jakuba Ryby.

T?me se na hojnou ?ast