ELI Beamlines

Program bude trvat 1, 5 - 2 hodiny a bude zahrnovat:

- p?edstaven ELI Beamlines formou krtk p?ednky (laserov technologie ELI, zam??en vzkumu)

- nhled na laserov systmy z nvt?vnick galerie (upozor?ujeme, e pokud budou vechny lasery zrovna v provozu, nebude mon je zahldnout; v pozdnch odpolednch hodinch bude ale ance v?t)

- prohldka experimentlnch hal ve virtuln realit?

Doprava nen zajit?na, ale z Ka?erova jezd do Dolnch B?ean pravideln autobus, kter kon? v Jlovm u Prahy.