Chceme vm p?edstavit uniktn pracovit? Fakulty strojn.

Ve V?deckotechnickm parku Roztoky u Prahy prob?hlo 4. 6. 2019 v 10.00 hodin slavnostn otev?en modernizovan emisn laborato?e Centra vozidel udriteln mobility Fakulty strojn ?VUT v Praze. Rozshl modernizace, kter spl?uje sou?asnou emisn legislativu, prob?hla ve spoluprci s TV SD Czech, sv?tovm ldrem v testovn a certifikac vrobk?.

V ter 15. 10. vm kolegov z Fakulty strojn toto uniktn v?deck a testovac pracovit? p?edstav. ?eknou vm, v ?em je vjime?nost tohoto centra a uk Vm, jak za?zen funguje a k ?emu se pouv.

Program je naplnovan p?iblin? na hodinu a p?l. Parkovn nebude zajit?no, nicmn? z Dejvick jezd pravideln? autobus 340 nebo 350 do zastvky Rozcest alov. Cesta trv okolo 20ti minut.