Setkn s rektorem ?VUT v Praze doc. RNDr. Vojt?chem Petr?kem, CSc.

Doc. RNDr. Vojt?ch Petr?ek, CSc. si za svou kariru proel mnoha vznamnmi institucemi v?etn? t?ch zahrani?nch, roku 2004 p?eel na Fakultu jadernou a fyzikln? inenrskou ?VUT, kde se vroce 2007 stal docentem. Na fakult? vyu?uje experimentln fyziku, relativistickou fyziku t?kch iont? a subatomovou fyziku, rovn? je garantem zam??en Experimentln jadern fyzika.

Vede v?deck tm pracujc v experimentech ALICE, CBM a AEGIS. Vrmci experimentu ALICE byl za nvrh a realizaci linernho k?emkovho driftovho detektoru (SDD) vroce 1998 ocen?n Cenou AV ?R pro mlad v?deck pracovnky.

Za ?innost voblasti detektor? tak zskal dvakrt Cenu rektora ?VUT. Hlavnmi obory jeho zjmu je fyzika ultra-relativistickch jadernch srek a ?sticov fyzika, jejich experimentln a teoretick aspekty se vrmci vzkumu na FJFI ?VUT sna spolu se studenty a kolegy propojit. Od roku 2010 do roku 2015 byl prorektorem pro v?du a vzkum na ?VUT vPraze.