Na FJFI vm p?edstavme GOLEMA

P?ednka se pokus nastnit, co to je termojadern fze a jak jsou jej vhody jako budoucho zdroje energie pro lidstvo. Dle bude rozebrno, jak jsou mon i nemon cesty ke zvldnut termojadern fze v pozemskch podmnkch. Nsledovat bude popis ?esk ?asti v mezinrodnch programech s podrobnm popisem technologickho ?een malho vzd?lvacho tokamaku GOLEM. Na zv?r p?ednky bude proveden pokus o vzdlen ?zen tokamaku GOLEM v?etn? proveden plazmatickho vboje.

P?ednkou vs provede Ing. Vojt?ch Svoboda, CSc. z katedry fyziky.

Program:

16:45 - sraz ?astnk? ve vestibulu fakulty

17:00 - za?tek exkurze a p?ednky

18:30 - konec akce