Setkání s Mikulášem Kroupou zakladatelem organizace post Bellum - Paměť národa

Beseda s panem Mikulášem Kroupou proběhne v příjemném prostředí malé posluchárny na ČVUT, bude doplněna a oživena krátkými filmovými záběry výpovědí a vzpomínek lidí z obou stránek spektra, tedy nejen odbojářů a lidí pronásledovaných, ale i milicionářů a spolupracovníků s STB. Rovněž se dozvíme zajímavé postřehy z práce týmu lidí Post Bellum, kteří dnes již pracují téměř ve všech krajích republiky.


Mikuláš Kroupa se narodil v rodině disidenta Daniela Kroupy, vystudoval Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Působil jako externista v Českém rozhlase, redaktor vysílání do zahraničí na Rádiu Praha a reportér v české redakci BBC. V roce 2001 založil s přáteli neziskovou organizaci Post Bellum, stal se jejím ředitelem a také spolutvůrcem digitálního archivu Paměť národa. Tato unikátní sbírka obsahuje 4 700 svědectví veteránů, odbojářů, přeživších holokaustu, bývalých politických vězňů, disidentů, ale i těch, kteří spolupracovali se Státní bezpečností, komunistů, milicionářů. Mikuláš Kroupa i nadále vede organizaci Post Bellum a je také spoluautorem úspěšného rozhlasového dokumentárního cyklu Příběhy 20. století, který připravuje pro Český rozhlas (od května 2006), a také jedním ze scenáristů televizního cyklu Příběhy 20. století.