Setkn s Mikulem Kroupou zakladatelem organizace post Bellum - Pam?? nroda

Beseda spanem Mikulem Kroupou prob?hne vp?jemnm prost?ed mal posluchrny na ?VUT, bude dopln?na a oivena krtkmi filmovmi zb?ry vpov?d a vzpomnek lid zobou strnek spektra, tedy nejen odboj?? a lid pronsledovanch, ale i milicion?? a spolupracovnk? sSTB. Rovn? se dozvme zajmav post?ehy zprce tmu lid Post Bellum, kte? dnes ji pracuj tm?? ve vech krajch republiky.


Mikul Kroupa se narodil v rodin? disidenta Daniela Kroupy, vystudoval Vy odbornou kolu publicistiky v Praze. P?sobil jako externista v ?eskm rozhlase, redaktor vysln do zahrani? na Rdiu Praha a reportr v ?esk redakci BBC. V roce 2001 zaloil s p?teli neziskovou organizaci Post Bellum, stal se jejm ?editelem a tak spolutv?rcem digitlnho archivu Pam?? nroda. Tato uniktn sbrka obsahuje 4 700 sv?dectv vetern?, odboj??, p?eivch holokaustu, bvalch politickch v?z??, disident?, ale i t?ch, kte? spolupracovali se Sttn bezpe?nost, komunist?, milicion??.Mikul Kroupa i nadle vede organizaci Post Bellum a je tak spoluautorem sp?nho rozhlasovho dokumentrnho cyklu P?b?hy 20. stolet, kter p?ipravuje pro ?esk rozhlas (od kv?tna 2006), a tak jednm ze scenrist? televiznho cyklu P?b?hy 20. stolet.