Byznys klub Alumni ?VUT

Virtuln realita ve v?trnm tunelu
Zitek z ltn ve V?trnm tunelu je nejoblben?j zitek v ?R. Tak jsme se rozhodli ho posunout jet? o n?co dl. P?idat dal rozm?r. Ud?lat z realistickho simultoru hyper-realistick.
Nov technologie mm rd a virtuln realita mi p?ijde skv?l vynlez. U n?kolik let se snam p?edstavit si, kde vude bude za pr let b?nou sou?st a jak moc zm?n fungovn n?kterch odv?tv. Nejvc se ovem t?m, a si s klukama zahrajeme ve virtuln realit? dra? doup?, kter hrajeme u 20 let u stolu v obvku! :)

Virtuln realita + v?trn tunel = hyper-realistick simulace
Aerodynamick tunel v Let?anech, vyroben ?eskou firmou Strojrny Litvnov, je sm o sob? technologick pi?ka. P?in realistickou simulaci volnho pdu. Pocit je zcela autentick a fakt mte pocit, e lette. Pomh vm k tomu proud vzduchu enouc se rychlost a 270 km/h.
Ctte, e lette, protoe vm na t?lo tla? proudc vzduch. Slyte, e lette, protoe i p?es punty v uch a helmu slyte svit?n v?tru. A protoe ?ich nen p?i parautismu relevantn, zbv u jen jeden smysl. Zrak.

Mozek v?? tomu, co vid
A tak jsme se rozhodli p?idat do cel rovnice zrakov vjem. Rozhodli jsme se nasadit letc?m v tunelu brle s virtuln realitou (VR headset) a do brl promtat realistick 360stup?ov video ze skute?nho volnho pdu. Z volnho pdu, kter zavaj parautist p?i kadm vskoku z letadla, nebo i pokud sk?ou z balnu.