Prvn st?eda v m?sci s Ladislavem Siegerem - Ozonov dra

!!! POZOR - AKCE ZRUENA !!!

N?co z historie Antarktidy - cestovn, p?rodn podmnky.

Jak se d?l vzkum, co lze a nelze v Antarktid? d?lat a za jakch podmnek.

Dobyt Jinho plu p?ed 100 lety a jak to vypad dnes.

Loven neutrin a p?prava let? na Mars.

M??en UV z?en a ozonov dry. Jak opravit za?zen v podmnkch, kde nic nekoupte.

http://www.tecnicall.cz/clanek/2013-01-antarktida/

Ing. Ladislav Sieger, CSc. z Katedry fyziky Fakulty elektrotechnick ?VUT v Praze byl v Antarktid? 6x v letech 2010 - 2015. Instaloval zde se spolupracovnky z ?HMU Hradec Krlov UV spektrofotometr pro m??en UV z?en a ozonov dry. Za tuto ?innost dostala ?R zlatou plaketu od UNEP OSN.

P?ihlen na tuto akci je mon do 30.9.2018, po?et mst je omezen.