Prvn st?eda v m?sci s prof. Kulhnkem - Kvantov po?ta?e

Namsto nboje elektronu za?nme v naich za?zench vyuvat spin a spolu s nm zkladn kvantov zkony mikrosv?ta. Kvantov po?ta?e jsou natolik velkm technologickm skokem, e op?t mohou zm?nit nai civilizaci k nepoznn. Jejich ra prv? p?ichz.

Prof. RNDr. Petr Kulhnek, CSc. (*1959), vystudoval MFF UK, obor teoretick fyzika. V sou?asn dob? se zabv fyzikou plazmatu na kated?e fyziky FEL ?VUT, na stavu fyziky plazmatu AV ?R a na Hv?zdrn? a planetriu hl. m. Prahy. Je ?lenem Mezinrodn astronomick unie a zakladatelem serveru a nakladatelstv Aldebaran. Je nositelem ceny Littera Astronomica.

P?ihlen na tuto akci je mon pouze pro ?leny spolku do 31.10.2018, po?et mst je omezen.