Přednáška Ing., Jana Sadila, absolventa FSv

Jan Sadil je absolventem Fakulty stavební ČVUT. Po ukončení VŠ v r. 1994 absolvoval postgraduální studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky na VUT v Brně a dvousemestrální kurz peněžní ekonomie a bankovnictví na VŠE v Praze. V r. 2004 dokončil Národní certifikační program studií Corporate Governance. Profesní dráhu zahájil v oblasti oceňování nemovitostí. V bankovním sektoru se pohybuje od r. 1995. Pracoval v Komerční bance, naposledy na pozici ředitele odboru úvěrů pro občany. Od r. 2001 působí v Hypoteční bance, aktuálně na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele. V r. 2014 získal titul Bankéř roku. Od března 2017 zastává pozici člena představenstva ČSOB. Jan Sadil zároveň působí v dozorčím výboru České bankovní asociace a v dozorčích radách Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Centra Paraple.