P?ednka Ing. Libora Mertla, absolventa FEL

Libor Mertl je jednm ze spoluzakladatel? firmy ComAp. Spole?nost zaloen absolventy ?VUT vznikla vroce 1991, dnes pat? mezi sv?tovou pi?ku voboru ?dicch systm? a monitoringu pro nezvisl zdroje vroby energie, jako t?eba spalovac motory, dieselov centrly, kogenera?n jednotky apod. Absolvent kybernetiky na ?VUT zskal tak titul zoblasti Executive Coaching naAshridge Business School. Libor Mertl d?ve zastval pozici generlnho ?editele spole?nosti ComAp, vroce 2016 tuto roli p?enechal Peterovi Sandinovi a dle se angauje jako ?len sprvn rady firmy.