Nvraty na ?VUT: Lou Fannek Hagen

Dal z ?ady akc, kter spolek pravideln? po?d, bude moderovan diskuse s jednou z nejv?tch osobnost ?esk nejen rockov scny zam??en p?evn? na vzpomnn na lta strven na ?VUT, ve druh polovin? pak libovoln dotazy z publika.
Akce prob?hne ve spoluprci s SIG Business Club p?i spole?nosti Mensa ?R. Vstup na akci je jako vdy zdarma. Vyadovna je pouze registrace p?edem. Protoe kapacita slu je omezena a o?ekvme velk zjem, prosme vechny, aby se registrovali co nejd?ve. Po vy?erpn kapacity slu ji nebude dal registrace mon.

foto