Tomáš a Lukáš Sedláčkové: Jak proměnit své sny v realitu

Tomáš a Lukáš Sedláčkové jsou renesančními osobnostmi dnešní doby. Jejich "záběr" je široký.
Tomáš studoval na Yale World Fellowship, Lukáš na University of Cambridge. Oba strávili část života v zahraničí a umí trefně pojmenovat vlastnosti, které nás vůči světu zbytečně brzdí. Získali rozhled v mnoha odvětvích, které bravurně propojují.
Tomáš v oblasti ekonomie, filosofie a etiky, Lukáš na poli mezinárodních vztahů, hebraistiky a religionistiky. Oba si svou prací plní své sny.
Po návratu do ČR začali intenzivně pracovat na projektech s reálnými výsledky. Tomáš byl poradcem prezidenta Václava Havla a napsal knihu Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 16 jazyků, Nyní působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Lukáš založil European Leadership & Academic Institute (ELAI), jehož mottem je „Let´s aim higher!“