B?h Cross Campus

CROSS CAMPUS se uskute?n v ter 26. dubna 2016 odpoledne. Sou?st akce budou zbavn hry, kvzy a sout?e (nejen pro zvodnky) v produkci Przdninov kola Lipnice. O hudebn doprovod se postar Bras Band Rakovnk.

PRO ZVODNKY
Zvodu se mohou z?astnit vdy ?ty??lenn tmy student? a zam?stnanc? ?VUT v Praze, Katolick teologick fakulta UK Praha, NTK, OCHB AV ?R a VCHT. Kad z b?c? zdol vymezen okruh v celkov dlce 1 049 metr?. Startovn je zdarma.

Vtan jsou tak divci a fanouci.

PROGRAM
13.00 - 14.30 prezentace (parter NTK)
15.00 - 17.30 zvod + doprovodn program
18.00 - 18.30 vyhlen vsledk?

DOPROVODN PROGRAM
hry, adrenalinov sout?e
iv hudba
afterparty v Cafe Prostoru_