Vánoční setkání a Valná hromada 2018

Program:

16:30 - registrace ve Velkém sálu Galerie kavárny Louvre

17:00 - setkání Valné hromady (zpráva o činnosti, volba dvou členů předsednictva)

18:00 - diskuse a občerstvení

18:45 - ukončení akce, odchod do Betlémské kaple na Vánoční koncert

Jelikož loni zvolení 2 členové předsednictva odstoupili, rádi bychom je nahradili novými kolegy. Proto v rámci programu proběhne volba a prosíme o případné návrhy z Vaší strany.

Na akci se můžete přihlásit do 12. 12. 2018, kapacita je omezena.