Atomová energie na ČVUT

Jaderný reaktor VRABEC

Jedná se o unikátní zařízení v celém rezortu školství. Výuky na reaktoru se kromě kmenových posluchačů Katedry jaderných reaktorů v různé míře účastní i studenti zhruba 12 různých fakult v ČR a stále rostoucího počtu středních škol (http://www.reaktorvr1.eu/). V průběhu exkurze je připraven výklad o funkci a využití reaktoru, jaderné bezpečnosti i ukázka provozu. Návštěvníci tak mají možnost se při nich seznámit se všemi důležitými aspekty využívání jaderné energie.

Elektrostatický urychlovač iontů Van de Graaf

V areálu těžkých laboratoří v Tróji provozuje Ústav teoretické a experimentální fyziky elektrostatický urychlovač iontů Van de Graaf HV2500 s maximální energií protonů 2,5 MeV. Na urychlovači lze provádět fyzikální experimenty základního výzkumu – v současné době se měří interakce polarizovaných neutronů na polarizovaných terčích, dále jaderné reakce pro astrofyzikální výzkum.

Program:

16:30 - sraz v učebně v 1. patře, rozdělení do skupin

17:00 - exkurze na uvedená pracoviště (bezpečnostní pokyny)

17:30 - střídání skupin

18:00 - diskuse, dotazy, občerstvení

18:30 - zakončení


Kapacita omezena.