Vodn slalom na OH 2016

P?ij?te si poslechnout, jak takov model vznik a co tomu p?edchz. Budete mt monost si vyrobit vlastn lodi?ku a vyzkouet si, zda propluje kanlem a do cle. Krom? toho Vs docent Jaroslav Pollert (bratranec olympionika Luke Pollerta) seznm s trubn odleh?ovac komorou, kterou jeho tm navrhl jako ekologicko-ekonomick ?een pro mechanick p?ed?it?n vody.

Program:

15:50 sraz p?ed budovou FSv, Thkurova 7, Praha 6

16:00 p?ivtn v laborato?i

presentace

vroba lodi?ek + ob?erstven

start zvodu lodi?ek

18:00 ukon?en akce

Vzhledem k vodnm proud?m doporu?ujeme vhodn vodck oble?en. Neopren nen nutn, sta? triko s krtkm rukvem.

?lenov spolku registrujte se ne, ostatn zjemci prosm pite na mail info@absolventicvut.cz a to do 5.10.2014.