grilova?ka na Strahov?

P?ij?te s nmi zakon?it akademick rok a p?ivtat lto na grill party, na kterou Vs zve Spolek absolvent? a Studentsk unie ?VUT. Masa a piva bude dostatek, ani na vegetariny, ?idi?e a abstinenty nezapomeneme. Kytary p?padn? jin hudebn nstroje vtny.

Grill centrum se nachz vedle bloku 11, za trafostanic. Mapa arelu kolej Strahov je zde,informace o gril centru zde.

Zaregistrujte se co nejd?ve, abychom zajistili dostatek jdla a pit.